Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.
Vindt u uw antwoord hier niet terug? Contacteer ons via het contactformulier.

 • Het onderzoek is ontworpen voor het bevragen van de bezoekers van uw museum.

  Bezoekers worden gedefinieerd als mensen die de voorbije 12 maanden in het museum geweest zijn.

  ​Indien gewenst, kunt u ook vroegere bezoekers (mensen die langer dan 12 maanden geleden in uw museum geweest zijn) of niet-bezoekers (mensen die nog niet in uw museum geweest zijn) bevragen. De slimme enquête voorziet daarom specifieke vragen voor vroegere bezoekers en niet-bezoekers. Het systeem erkent deze profielen en stelt hen alleen de voor hen relevante vragen.

  Omdat museumbezoekers over de grenzen heen bewegen, wordt het onderzoek aangeboden in 6 talen. U kunt zelf selecteren in welke talen u de enquête voor uw museum wenst aan te bieden. De beschikbare talen zijn:

  - Duits

  - Spaans

  - Frans

  - Italiaans

  - Engels

  - Nederlands

 • De onderzoeksperiode loopt van 1/6/2023 tot en met 30/4/2024.

  Op die manier heeft u de mogelijkheid om in een uitgebreide periode het moment te kiezen dat het beste past voor uw museum en de organisatie om het onderzoek te voeren. U mag het onderzoek de hele periode laten lopen, of bepaalde periode(s) uitkiezen.

  Uw museum inschrijven voor deelname kan tot en met 15/11/2023.

  Uw persoonlijk onderzoeksrapport wordt na afloop van het onderzoek uiterlijk op 31/5/2024 bezorgd. U heeft steeds toegang tot een online dashboard via een persoonlijke login. Zo kunt u te allen tijde de resultaten van uw museum opvolgen.

 • Het onderzoek is zodanig ontworpen dat het op een gemakkelijke manier uitgerold kan worden in het museum. Omdat de meeste musea niet de mogelijkheden hebben om tijd van medewerkers te investeren in onderzoek, wordt de onderzoeksmethode laagdrempelig gehouden.

  ​Welke tijdsbesteding wordt verwacht van u of een medewerker van het museum?

  - Inschrijven van uw museum 

  - Doorgeven van bepaalde karakteristieken van uw museum, zodat uw enquête gepersonaliseerd en geprogrammeerd wordt (ca. 30 min)​

  - Indien gewenst kunnen eigen vragen toegevoegd worden

  - De enquête kenbaar maken (zie communicatie) via een of meerdere kanalen, afhankelijk van uw voorkeuren en mogelijkheden (ca. 60 min)

  U ontvangt na afloop van het onderzoek een duidelijk leesbaar en praktisch inzetbaar onderzoeksrapport.

 • Het onderzoek is ontworpen om ​ingezet te kunnen worden in elk type museum, publiek of privaat, onafhankelijk van aanbod of collectie.

  Het onderzoek is ook schaalbaar opgesteld: het is zowel toegankelijk voor kleine als grote musea.

  Het onderzoek biedt een tool voor musea om op een gemakkelijk toegankelijke, gestandaardiseerde en onderbouwde wijze publieksdata te verzamelen en (anoniem) te vergelijken.

 • Voorafgaand aan de start van dit Europees onderzoek werd eerst een succesvolle "pilootstudie" uitgevoerd in samenwerking met ICOM Belgium Flanders en Universiteit Antwerpen.  

  Deze pilot study werd succesvol uitgevoerd bij 50 musea in Vlaanderen en Brussel. De deelnemende musea waren een afspiegeling van het museumlandschap: zowel kleine als grote musea net als diverse types van musea namen deel. Uit de resultaten van deze pilootstudie bleek dat de museumbezoeker erg tevreden is over de musea en het museumbezoek. Er werd aangetoond dat het lokale museum een sterke maatschappelijke functie en een positieve impact heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van de bezoeker. De studie werd afgesloten met een studiedag voor alle deelnemende musea.

  Na afloop van deze succesvolle pilot case werd een studiedag georganiseerd voor de deelnemende musea. De studiedag omvatte een uiteenzetting van de resultaten en praktische tips om aan de slag te gaan met het eigen onderzoeksrapport. Een boeiend panelgesprek sloot de studiedag af. Uit de enthousiaste reacties tijdens de studiedag bleek dat de studie een absolute meerwaarde was voor de individuele musea die deelnamen. Het bleek voor hen erg belangrijk om op een gestructureerde en onderbouwde manier cijfers over het eigen museum en bezoekers beschikbaar te hebben, en anoniem te kunnen benchmarken met gelijkaardige musea.

  U vindt alle informatie over de pilootstudie op https://www.sentomus.nl/pilot-study

 • Het onderzoek wordt onafhankelijk aangeboden aan musea. Het onderzoek is ontwikkeld om uw museum een toegankelijke tool aan te bieden om op een onderbouwde en gestructureerde manier uw publiek te bevragen.

  ​In dit onafhankelijke opzet, worden de kosten van het onderzoek gedragen door de deelnemende musea. De bijdrage weerspiegelt de effectieve kostprijs van het onderzoek en omvat het volledige onderzoek van A tot Z. Marktprijzen voor vergelijkbaar onderzoek zijn een veelvoud van deze prijs.

  ​Om de kosten van het onderzoek op een evenwichtige manier te verdelen, wordt de bijdrage vastgesteld gebaseerd op de omzet van het deelnemende museum en het land waarin het museum zich bevindt. (gebaseerd op de Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP) van Eurostat).

  ​Voor Nederland is de bijdrage als volgt vastgesteld:

  - * < € 100.000: € 850,- excl. btw.

  - * € 100.000 > € 1.000.000: € 975,- excl. btw.

  - * > € 1.000.000: € 1075,- excl. btw.

  *jaarlijkse begroting

  ​U heeft de mogelijkheid om het budget te voorzien in 2023, 2024, of te spreiden over twee jaren (50% in 2023 en 50% in 2024).

 • Bedankt voor uw interesse in het onderzoek!

  U kan uw museum registreren via deze website, waar u rechts bovenaan kan klikken op “deelnemen”.

  Na het invullen van het deelnameformulier, ontvangt u een bevestiging van uw deelname via e-mail. U ontvangt ook een e-mail met een link waarop u kan klikken om uw account te activeren. U heeft dan meteen toegang tot het onderzoeksplatform.

  Na inschrijving wordt u verder begeleid naar de opstart van het onderzoek. Het onderzoeksteam zal u via e-mail op de hoogte houden.

   
 • U kan als groep van musea deelnemen aan het onderzoek. Vraag een aangepast aanbod via de knop "offerte".
  Elke groep die deelneemt heeft enkele extra voordelen:

  - U kan als groep extra vragen toevoegen aan het onderzoek. Deze worden mee opgenomen in de enquêtes van alle musea uit de groep.
  - Bij de individuele museumrapporten kan het museum zich niet enkel anoniem vergelijken met een cluster van vergelijkbare musea en met de nationale resultaten, maar ook met de groepsresultaten.
  - Ook in het live dashboard zullen de resultaten van de groep weergegeven kunnen worden. Er wordt een extra login voorzien voor een groepsverantwoordelijke indien gewenst.
  - Elke groep ontvangt een aangepaste prijsofferte

 • Het onderzoek voorziet in een uitgebalanceerde vragenlijst die op maat van musea ontwikkeld werd met de academische partners, de betrokken sectororganisaties en mensen uit het museumveld. 
  De vragenlijst vertrekt vanuit een Europese standaard, maar werd per land aangepast aan de landelijke realiteit. 

  De enquête wordt tenslotte ook volledig aan de realiteit van uw museum aangepast. U krijgt vooraf de vragenlijst te zien en u krijgt de mogelijkheid om:

  - vragen te schrappen die u niet relevant vindt voor uw museum

  - eigen vragen toe te voegen indien gewenst

  - vragen te laten personaliseren (bv. lokale tariefformules, activiteiten, ...)

  Vragen schrappen, toevoegen en personaliseren gebeurt via een webpagina van het onderzoek.

  Op die manier wordt er voor uw museum op een eenvoudige manier een volledig gepersonaliseerde enquête gecreëerd, die toch anonieme vergelijking met andere musea mogelijk maakt.

  Het enquêtesysteem is dynamisch en slim opgebouwd: afhankelijk van het profiel en het antwoordgedrag van de respondent, worden alleen de relevante vragen getoond aan de deelnemer. Op deze manier kunnen ook afhakers en niet-bezoekers (indien u dit wenst) via dezelfde enquête bevraagd worden en krijgen ze aangepaste vragen te zien. Er zijn aangepaste communicatiematerialen voorzien als u deze groepen wenst te bevragen.

 • Het onderzoek is ontworpen om op een zo vlot mogelijke manier feedback te verzamelen van uw bezoekers. Het opzet van het onderzoek is online. Het is niet de bedoeling om "live" bezoekers te bevragen via de medewerkers van het museum, al behoort dit tot de mogelijkheden wanneer gewenst.

  U ontvangt een unieke link naar uw persoonlijke online-enquête, die u kunt verspreiden onder uw bezoekers. Dezelfde link kan wanneer gewenst ook gebruikt worden om afhakers en niet-bezoekers te bereiken (zie hieronder).

  U ontvangt gepersonaliseerde kant-en-klare communicatiematerialen om het onderzoek vlot kenbaar te maken bij uw bezoekers. U kunt deze materialen inzetten in uw gebruikelijke communicatiekanalen (bv. nieuwsbrief, website, social media, ticketbestellers, ...) of door fysieke communicatie in het museum (bv. flyer meegeven aan de kassa). U kunt kiezen om een of meerdere van deze kanalen in te zetten, afhankelijk van uw eigen mogelijkheden.

  Het enquêtesysteem is 'responsive' en dus toegankelijk via computer, tablet, smartphone, ...

  Een pilootstudie bij 50 musea toonde aan dat deze methodes vlot respons genereren.

  Wenst u ook graag afhakers en niet-bezoekers te bevragen?

  U ontvangt enkele aangepaste materialen om niet-bezoekers of afhakers op te roepen om hun mening te geven. Deze materialen kunnen verspreid worden via de stad of gemeente waarin u zich bevindt, via partnerorganisaties, verenigingen, ...

  Wenst u toch graag enquêtes live in het museum af te nemen bij bepaalde doelgroepen?

  Dit kan met een tablet of smartphone rechtstreeks in het enquêtesysteem.

  Het open oproepen om deel te nemen aan de enquête maakt het mogelijk om op een weinig arbeidsintensieve manier feedback te verzamelen en biedt de mogelijkheid om wanneer gewenst ook afhakers en niet-bezoekers te bereiken.

  U heeft ook de mogelijkheid om een aselecte steekproef te houden in dit onderzoek. Wanneer u hiervoor kiest, kunt u een flyer meegeven aan elke bezoeker aan de kassa (u ontvangt van ons een gepersonaliseerde flyer om af te drukken) of kunt u op willekeurige basis enquêtes afnemen in het museum. In dit geval kunt u aan het onderzoeksteam een briefing opvragen.

 • Er worden door het onderzoeksteam verschillende communicatiematerialen voorzien:

  Digitale banners, bedoeld voor digitale communicatie. Deze kan u bijvoorbeeld gebruiken in uw nieuwsbrief, op uw website of uw sociale media. U kan uw eigen enquêtelink gebruiken om deze banners “klikbaar” te maken.
  Afdrukbare flyers met uw persoonlijke enquêtelink en QR-code. Deze kunnen indien gewenst afgedrukt worden om de communicatie over het onderzoek in uw museum te ondersteunen. U kan ze bijvoorbeeld als flyer afdrukken (A6 formaat) of als poster (bijvoorbeeld A1 formaat).
  De QR-code, uw unieke link en het logo van het onderzoek als ondersteunende materialen.
  Er zijn verschillende designs voorzien waaruit u een keuze kan maken. Het staat u altijd vrij om een eigen design te ontwerpen, bijvoorbeeld in uw huisstijl. Hiervoor mag u de materialen gebruiken of aanpassen die u ter beschikking heeft.

  Elk aangeboden design heeft twee versies: een versie in de landstaal en een versie in de landstaal samen met Engels. Ook hier kan u ervoor kiezen om zelf aangepaste materialen te voorzien als u graag in andere talen communiceert.

  U heeft toegang tot deze communicatiematerialen na het inloggen op het onderzoeksplatform.

 • Er worden incentives (beloningen) voorzien om mensen een extra duwtje in de rug te geven om deel te nemen aan de enquête:

  - Voor elke volledig ingevulde enquête redden we 1 m² bedreigd regenwoud van verdwijning via de organisatie World Land Trust. Samen met het eindrapport wordt een officieel certificaat bezorgd van het geredde regenwoud.

  - Er worden enkele reizen weggegeven

  ​De combinatie van deze verschillende types van incentives zorgt voor een stimulering van verschillende profielen van respondenten om deel te nemen aan de bevraging. De incentives ondersteunen de oproep om deel te nemen aan de enquête.

  Hoe worden de incentives toegewezen aan winnaars?

  Het enquêtesysteem duidt willekeurig winnaars aan bij het invullen van de enquêtes door de respondenten. Mensen die als winnaar aangeduid worden, krijgen na afloop van de enquête een unieke code te zien met de boodschap om contact op te nemen met het onderzoeksteam. Op deze manier verzamelen we alleen de contactgegevens van de winnaars zodat hun prijs bezorgd kan worden. Vervolgens worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

 • Het onderzoek resulteert in een uitgebreid onderzoeksrapport met praktisch inzetbare resultaten voor uw museum. In dit rapport leest u niet alleen in detail uw eigen resultaten, maar kunt u uw museum ook (anoniem) vergelijken met de resultaten van een cluster aan vergelijkbare musea in Nederland en zelfs Europa.

  Clusters zijn groeperingen van musea, gebaseerd op verschillende kenmerken zoals grootte, type, ... Door het samenvoegen van de resultaten van vele musea in clusters, kunnen resultaten van uw museum vergeleken worden met vergelijkbare musea, met de garantie dat de resultaten van uw museum te allen tijde anoniem blijven.

  Uw rapport is steeds anoniem: alleen uw museum ontvangt de eigen resultaten, deze worden niet verder gedeeld met anderen. U mag indien gewenst ook zelf naar buiten treden met de resultaten van uw onderzoek.

  Rapporten worden opgeleverd na de onderzoeksperiode die loopt tot en met 30/4/2024. U mag uw uitgebreid rapport verwachten uiterlijk 31/5/2024.

  U heeft steeds toegang tot een online dashboard via een persoonlijke login. Zo kunt u te allen tijde de resultaten van uw museum opvolgen.

 • Het onderzoek wordt ondersteund door 10 academici van 6 universiteiten.

  Ze ontwikkelden samen een evenwichtige vragenlijst die in de deelnemende landen ingezet zal worden.

  De landelijke universiteiten zorgden daarnaast voor de aanpassing van de Europese standaard naar de landelijke realiteit. Elk land is immers uniek. Ook de landelijke sectorverenigingen zijn betrokken bij de samenstelling van de vragenlijst.

  ​De universiteiten maken in elk land na afloop van het onderzoek een overkoepelende analyse over de verschillende musea heen, gebaseerd op geanonimiseerde resultaten. Zo wordt ook de sector ondersteund door het onderzoek.

 • Een professionele helpdesk staat uw museum bij tijdens het onderzoek.
  Voor elke vraag wordt een ticket aangemaakt om een goede opvolging te garanderen.

  Als museumbezoekers vragen of opmerkingen zouden hebben over de enquête, worden ze ook geholpen door de helpdesk. Via de helpknop in de enquêtes worden ze rechtstreeks in contact gebracht met de helpdesk.

 • Het onderzoek wordt volgens de Europese AVG-richtlijnen gevoerd. Er worden op geen enkel moment persoonsgegevens verzameld van respondenten, de enquête is volledig anoniem. Het is op geen enkele manier mogelijk om antwoorden van de enquête te herleiden naar een individu.

  Hoe worden de incentives (prijzen) dan toegewezen aan winnaars? Het enquêtesysteem duidt willekeurig winnaars aan bij het invullen van de enquêtes door de respondenten. Mensen die als winnaar aangeduid worden, krijgen na afloop van de enquête een unieke code te zien met de boodschap om contact op te nemen met het onderzoeksteam. Op deze manier verzamelen we alleen de contactgegevens van de winnaars zodat hun prijs bezorgd kan worden. Nadien worden deze gegevens onmiddellijk gewist.

  Voor elk deelnemend museum vragen we de contactgegevens van 1 contactpersoon: naam en voornaam, e-mailadres. Deze gegevens worden louter gebruikt voor communicatie omtrent het onderzoek. Deze gegevens worden ook gebruikt om toegang te krijgen tot uw online dashboard. Deze gegevens kunnen te allen tijde opgevraagd, gewijzigd, verwijderd worden op eenvoudig verzoek via e-mail. U kunt indien gewenst ook andere contactpersonen toevoegen die toegang krijgen tot het systeem.

  Alle data en resultaten worden opgeslagen op beveiligde servers binnen Europa.

  De resultaten van uw onderzoek zijn te allen tijde privé voor uw museum. Ze worden enkel en alleen gedeeld met de contactpersoon binnen uw museum. U kunt zelf beslissen om met uw resultaten naar buiten te treden indien gewenst. 

  De resultaten van alle deelnemende musea samen worden geanonimiseerd en samengevoegd, zodat ook resultaten gegroepeerd kunnen worden geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om in uw rapport uw museum anoniem te vergelijken met de resultaten van een cluster van vergelijkbare musea en met landelijke resultaten.